Hướng Dẫn Giao Dịch Trực Tuyến

Trang chủ > Hỗ trợ > Hướng Dẫn Giao Dịch Trực Tuyến

Danh mục

Giao Dịch Trực Tuyến

I. ĐẶT LỆNH TRÊN WEB

 Bước 1 : Quý khách sử dụng trình duyệt truy cập đường link sau : https://trading.asamvn.com.vn/

 Bước 2 : Chọn “Đăng Nhập”

  (1) Đăng nhập

  (2) Nhập ID

  (3) Nhập mật khẩu

  (4) Đăng nhập

  (5) Nhập mã xác thực OTP

Bước 3 : ĐẶT LỆNH

   (1) Giao dịch chứng khoán

   (2) Đặt lệnh hoặc đặt lệnh nhanh

A . ĐẶT LỆNH MUA

  (1) Chọn “ Mua”

  (2) Nhập mã chứng khoán

  (3) Nhập giá, giá cụ thể nằm trong khung giá trần , sàn hoặc các loại lệnh MP, ATO, ATC, LO, MTL, MOK, MAK, PLO (tùy từng loại lệnh tương ứng, tham khảo quy định giao dịch, loại lệnh tại link https://asamvn.com.vn/Support/Detail/11948)

  (4) Khối lượng mua

  (5) Đặt lệnh mua

  (6) Nhập mã Xác thực OTP (tin nhắn sms)

  (7) Xác nhận lệnh mua “Đồng ý hoặc Hủy “

B. ĐẶT LỆNH BÁN

  (1) Chọn “Bán”

  (2) Nhập mã chứng khoán

  (3) Nhập giá, giá cụ thể nằm trong khung giá trần, sàn hoặc các loại lệnh MP, ATO, ATC, LO, MTL, MOK, MAK, PLO (tùy từng loại lệnh tương ứng, tham khảo quy định giao dịch, loại lệnh tại link https://asamvn.com.vn/Support/Detail/11948)

  (4) Khối lượng bán

  (5) Đặt lệnh bán

  (6) Nhập mã Xác thực OTP (tin nhắn sms)

 (7) Xác nhận LỆNH BÁN “ Đồng ý” hoặc “hủy”

II. ĐẶT LỆNH TRÊN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

 A. ĐẶT LỆNH MUA  

 Bước 1 : Màn hình chính

  (1) Chọn đặt lệnh

  (2) Chọn mã chứng khoán

  (3) Nhập giá, giá cụ thể nằm trong khung giá trần, sàn hoặc các loại lệnh MP, ATO, ATC, LO, MTL, MOK, MAK, PLO (tùy từng loại lệnh tương ứng, tham khảo quy định giao dịch, loại lệnh tại link https://asamvn.com.vn/Support/Detail/11948)

  (4) Nhập khối lượng

  (5) Chọn Mua

  (6) Xác nhận Lệnh Mua “ Đồng ý” hoặc “Hủy”

B. ĐẶT LỆNH BÁN

 Bước 1 : Màn hình chính

  (1) Đặt lệnh

  (2) Chọn mã chứng khoán

  (3) Nhập giá, giá cụ thể nằm trong khung giá trần, sàn hoặc các loại lệnh MP, ATO, ATC, LO, MTL, MOK, MAK, PLO (tùy từng loại lệnh tương ứng, tham khảo quy định giao dịch, loại lệnh tại link https://asamvn.com.vn/Support/Detail/11948)

  (4) Nhập khối lượng

  (5) Chọn Bán

  (6) Xác nhận LỆNH BÁN “Đồng ý” hoặc “Hủy"

 

Khi cần hỗ trợ, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số điện thoại 028 3911 9999 –  nhánh 0 để được hướng dẫn thêm. 
Trân trọng.