Tuyển dụng

Trưởng phòng pháp chế và tuân thủ

Negotiation

Hồ Chí Minh

06/03/2023

Trưởng phòng pháp chế và tuân thủ

- Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc và HĐQT với toàn bộ hoạt động của Phòng Pháp chế tuân thủ, đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Chứng khoán.
- Thẩm định, rà soát và đề xuất sửa đổi đối với các quy trình, quy chế, quy định và các biểu mẫu của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Chứng khoán.
- Chủ trì soạn thảo, xây dựng các quy trình, quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty (ngoại trừ các văn bản có tính chất nghiệp vụ đặc thù của các Phòng/Ban liên quan).
- Thẩm định về mặt pháp lý đối với việc ký kết các hợp đồng của Công ty; thẩm định pháp lý đối với tài liệu, hồ sơ phục vụ công tác kinh doanh và hoạt động của Công ty.
- Thẩm định về mặt pháp lý đối với các sản phẩm, dịch vụ mới của Công ty.
- Xây dựng hệ thống văn bản pháp luật phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty và cập nhật văn bản pháp luật đến các Phòng/Ban.
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật tại Công ty.
- Thực hiện và kiểm soát toàn bộ hồ sơ công bố thông tin theo quy định, hồ sơ liên quan đến Giấy phép hoạt động, là đầu mối kết nối với các cơ quan quản lý NN trong lĩnh vực chứng khoán.
- Phối hợp cùng Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ tham gia các Dự án Tư vấn TCDN cho khách hàng của Công ty (công tác tư vấn M&A, tái cấu trúc DN)
- Tham gia giải quyết các khiếu nại, tranh chấp và các vấn đề khác của Công ty liên quan đến yếu tố pháp lý.
- Tham gia Hội đồng xử lý kỷ luật lao động (nếu có) tại Công ty.
- Báo cáo tóm lược các điểm sửa đổi, các nội dung ảnh hưởng của các văn bản pháp luật mới ban hành, lưu trữ văn bản pháp luật và các văn bản tài liệu do bộ phận Pháp chế tuân thủ phát hành.
- Các công việc khác theo phân công của Ban Tổng Giám đốc.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật; Kế toán; Kiểm toán
Ngôn ngữ: Tiếng Anh nghe đọc hiểu tốt
Kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm kinh nghiệm
Quyền lợi: quà tặng các dịp lễ tết, team building, khám sức khỏe định kỳ