Trái phiếu niêm yết

Trang chủ > Dịch vụ trái phiếu > Dịch vụ trái phiếu niêm yết

Danh mục

Trái phiếu niêm yết

Trái phiếu là gì? Trái phiếu là một loại chứng chỉ đi vay được phát hành bởi chính phủ, các tổ chức công cộng, các tập đoàn đặc biệt và tổng công ty dưới hình thức tổng công ty để huy động một lượng tiền dài hạn tương đối lớn cùng một lúc. Trái phiếu có một số đặc điểm: Trái phiếu là loại chứng khoán có thu nhập cố định, và có đặc điểm là lãi suất và số tiền trả nợ mà con nợ phải trả tại thời điểm phát hành là cố định hoặc tiêu chuẩn là cố định. Tại thời điểm này, giá trị của một trái phiếu đã phát hành được gọi là mệnh giá, và đây là số tiền phải hoàn trả cho người nắm giữ trái phiếu tại thời điểm đáo hạn. Không giống như cổ phiếu, trái phiếu phải trả lãi bất kể chúng có tạo ra thu nhập hay không. Nói cách khác, trong trường hợp cổ phiếu, chính sách cổ tức có thể thay đổi tùy thuộc vào việc có hay không có lãi ròng, nhưng trái phiếu khác với cổ phiếu ở chỗ chúng phải trả một khoản lãi cố định ngay cả khi thua lỗ. Ưu điểm của việc đầu tư vào trái phiếu. Nó có lợi thế về lợi nhuận, an toàn và thanh khoản. Thứ nhất, lợi nhuận của trái phiếu là thu nhập mà nhà đầu tư có được khi nắm giữ trái phiếu, ngoài ra còn có thu nhập từ lãi và thu nhập từ vốn. Thứ hai, nó được phát hành bởi chính phủ, các tổ chức đại chúng, công ty tài chính và công ty cổ phần và thông tin được công bố qua đánh giá xếp hạng tín nhiệm của tổ chức phát hành nên tương đối an toàn. Thứ ba, vì nó được giao dịch tích cực trên thị trường trái phiếu, nên nó có thể được chuyển đổi thành tiền mặt bất cứ lúc nào.