Về chúng tôi

Danh mục

Tổng quát

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán ASAM

ASAM là công ty lưu ký chứng khoán đáng tin cậy nhất tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ lưu ký chuyên nghiệp. Hệ thống mạng lưới hàng đầu của ASAM cho phép đơn giản hóa các phương pháp giao dịch, giảm thiểu sai sót và giúp khách hàng cập nhật thông tin mới nhất từ các báo cáo chính xác, minh bạch và kịp thời của công ty.

Các dịch vụ mà ASAM cung cấp bao gồm:

            ► Khách hàng cá nhân

                      ♦ Môi giới chứng khoán

                      ♦ Dịch vụ trái phiếu 

                    ♦ Môi giới phái sinh 

           ► Khách hàng tổ chức :

                      ♦ Thị trường vốn nợ

                       ♦ Môi giới chứng khoán

                       ♦ Dịch vụ trái phiếu

                       ♦ Quyền truy cập công ty

                       ♦ Vốn chủ sở hữu

                       ♦ Nghiên cứu

Tính năng Dịch vụ Chứng Khoán cung cấp các dịch vụ mở và quản lý tài khoản cũng như giám sát và hỗ trợ các hoạt động giao dịch của khách hàng. Tại ASAM, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận Kế toán, IT và OP để đảm bảo rằng ASAM có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ khả dụng, không gián đoạn và bảo mật.

Tính năng Dịch vụ Chứng Khoán được xây dựng dựa trên khả năng của ASAM trong việc thích ứng và áp dụng các phương pháp tốt nhất trong ngành để đảm bảo giải pháp tốt nhất cho các vấn đề liên quan đến giao dịch.

Tiện ích khi sử dụng dịch vụ của ASAM bao gồm:

                    ♦ Quản lý đầy đủ, chính xác và bảo mật thông tin của từng cổ đông.

                    ♦ Giám sát tất cả các giao dịch cổ phiếu của cổ đông và các hoạt động giao dịch.

                    ♦ Phân tích sự hỗn loạn của thị trường tại những thời điểm nhất định.

                    ♦ Hoạt động hiệu quả và giảm chi phí quản lý.